Forskarna som tar sig in i svenskarnas ventilationssystem

På Lunds Tekniska Högskola (LTH) driver en grupp forskare det helt unika forskningsprojektet ”Ren luft, friskt liv”. Genom att undersöka ventilation och inomhusklimat i svenska villor ska de bidra med nya referensdata för ett bättre inomhusklimat i framtidens bostäder. Plåt & Vent Magasinet fick en pratstund med forskarna Hans Bagge och Dennis Johansson för att få veta mer.

”Ren luft, friskt liv” är namnet på forskningsprojektet som ska bidra till just detta. Hans Bagge, universitetslektor vid Avdelningen för Byggnadsfysik, och Dennis Johansson, forskare vid Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära, på LTH är två av forskarna i gruppen. För Plåt & Vent Magasinet berättar de entusiastiskt om projektet – det största i Sverige på nära tio år – vars syfte är att bidra med viktiga nya data och statistik, så att nybyggda hus blir hållbara och får ett hälsosamt inomhusklimat.
– Vi människor förändrar vårt beteende över tid och då är det viktigt att branschen vet hur man ska bygga för att byggnader ska vara anpassade för detta. Till exempel både duschar och tvättar vi mer i dag än tidigare och då produceras mer fukt, vilket påverkar både inomhusluften och byggnadsmaterialen, berättar Hans.
– Genom att undersöka fukt, temperatur och ventilation i nya hus kommer vi dels kunna ge branschen feedback på hur väl nuvarande byggmetoder och teknik fungerar, och dels ge viktig kunskap om hur både byggteknik och produkter kan utvecklas

Hans Bagge och Dennis Johansson forskar om ren luft på Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Forskningsprojektet blir större
I en inledande fas undersöktes 100 villor i Umeå och Jönköping. Nu har forskningsprojektet utökats med totalt 50 nya villor i 12 orter utspridda över hela landet. Under ett år kommer forskarna att undersöka husens ventilationssystem samt mäta koldioxidhalt, temperatur och luftfuktighet. I och med att mätutrustningen installerats i de nya villorna har också media över hela landet rapporterat om ”Ren luft, friskt liv”.
– Det är en mycket viktig aspekt att vi i samband med projektet kan kommunicera vikten av ett gott inomhusklimat till allmänheten. Det kan vara svårt att nå ut brett med information till villaägare, säger Dennis.
De färdiga resultaten dröjer till 2019, men Hans och Dennis berättar att deinitiala resultaten visar att ventilationssystemens funktion i praktiken kan skilja sig mycket åt. De har sett att det kan vara stor skillnad mellan vilken ventilationsgrad som man projekterat för och hur det faktiskt ser ut i verkligheten.

Kunskap om ventilation behövs
– Vi har bemötts med ett stort intresse från våra deltagare och många efterfrågar god inomhusluft, men vi ser också att det kan finnas behov av större kunskap om hur ventilationssystemen fungerar för att man ska kunna sköta dem optimalt. I och med att allt fler hus är lågenergihus har ventilation blivit en allt viktigare del av byggnaden, säger Hans.
– Ventilationen ska ju både säkerställa värmeåtervinning, en bra inomhusmiljö och säkra fuktsäkerhet i väggar, golv och tak. Med tanke på hur viktig ventilationen är för hela husets funktion krävs det kunskap och medvetenhet om ventilation för att den ska fungera på bästa sätt.
Just kunskapen om ventilationens funktion behöver bli bättre generellt hos villaägare, menar Hans och Dennis. De tror att ventilationsbranschen kan få stor nytta av forskningen eftersom ”Ren luft, friskt liv” lyfter att det krävs yrkeskompetens för att kunna hantera ventilationssystem väl.
– I dag händer det att yrkeskategorier som inte kan ventilation sätter ihop systemen. Det krävs förståelse och kompetens inte bara för att sätta ihop systemen utan även för hur systemet måste samverka med byggnadens uppvärmning, arkitektur och byggteknik. Inte minst i framtiden när nya energikrav ökar komplexiteten i ventilationssystemen. Det här forskningsprojektet lyfter att det måste finnas bra ventilationssystem och skickliga yrkesmän för att kunna hantera dessa, avslutar Dennis.

Text: Matilda Nehlmark
Foto: Maria Åslund
Publicerad: 2019.02.08

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!