IV Produkt tror på framtiden

– Behovet av bra inomhusklimat och energibesparingar bara ökar och vi har redan nått målet på en miljard i omsättning 2020. Vi känner att vi är del av en viktig utveckling: bra inomhusmiljö och mindre energianvändning – saker som människor och jorden behöver. Vi investerar för framtiden.

Det säger Mattias Sjöberg, vd och ägare till IV Produkt som firade femtio år förra året. De senaste åren har företaget investerat i lokaler för utvecklingslaboratorium, i produktion, kontor och ett utbildningscenter, tillsammans med den senaste tekniken inom produktionsteknologi. Allt som en följd av tron på framtiden.
Företaget har alltid varit lite före sin tid. Redan på 70-talet – när intresset för luftbehandling och energibesparingar fortfarande var begränsat – såg man potentialen av innovation och smarta lösningar i form av värmepumpar, integrerade kylaggregat och styrsystem. I dag utvecklar, tillverkar och säljer IV Produkt miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat i egen regi, för alla typer av byggnader större än en villa.
– Vi har specialiserat oss på ventilationsaggregat. Därmed är vi väldigt kunniga på vårt segment, det vill säga vi är breda i fläktrummet men inte utanför. Vi har en hög utvecklingstakt och en tydlig målsättning att vara ledande i branschen för innovativa produkter inom ventilation, säger Mattias.

Mattias Sjöberg, vd, och försäljningschefen Björn Fredriksson utanför entrén till IV Produkt.

Hur utvecklar ni nya produkter?
– Vi har ett fyrtiotal ingenjörer. Tio procent av dem som arbetar på IV Produkt jobbar med forskning och utveckling. Vi har bred kunskap och ett modernt, nytt labb med efterklangskammare för ljudmätning. Nu bygger vi 5 500 kvadratmeter produktionslokaler i Växjö som ska vara klara till årsskiftet 2020/2021.

Hur ser samarbetet med Plåt & Ventföretagens medlemsföretag ut? 
– Det är ju vår huvudsakliga kundgrupp, så vi har kontakt på daglig basis. Vi pratar om projekt och olika typer av lösningar flera gånger i veckan. Den senaste tiden har vi jobbat intensivt med utmaningen att få in produkterna lättare i lokalerna och utvecklat en enkel intransport genom att aggregaten anpassas efter mått på dörrar med mera. Supporten runt produkterna är också viktig, efterfrågan på utbildning är stor. Våra kunder erbjuds både praktiska och teoretiska utbildningar. De kan handla om injustering, idrifttagning, om datorn som sitter på aggregaten, energibesparing, installationstips och kostnadseffektivitet, säger han.
Utbildningarna går över en till två dagar och är kostnadsfria. Men i dagsläget, med tanke på restriktionerna som en följd av Coronaviruset, hålls inga externa utbildningar.

Går det att öka samarbetet med Plåt & Ventföretagen?
– Ja, det går alltid att utöka ett samarbete. Många installatörer och företag är vi redan tighta med, även om vi hela tiden jobbar på att relationen ska bli ännu bättre och att vi ska kunna svara snabbt vid behov, säger Mattias.
För att fler ska blir intresserade av inomhusklimat försöker IV Produkt stadigt att informera om prestationsförmågan hos ventilationssystemen de erbjuder och att göra kalkyler.
– Vi pekar exempelvis på att det går ut över inlärningsförmågan hos barn om luften inne är dålig. Kunskapen om och intresset för en bra inomhusmiljö är en tydlig trend i samhället. Eftersom fler och fler inser att detta är viktigt finns också en större vilja att investera i inomhusklimat.

IV Produkt bygger just nu ut sin anläggning med över 5000 kvadratmeter lager, produktion och kontorslokaler.

LCC genomsyrar verksamheten
Livscykelkostnaden (LCC) är en viktig aspekt när det gäller beslutet att investera i nya lösningar och fokus på livscykelkostnad genomsyrar hela verksamheten, från produktutveckling till försäljning, säger Björn Fredriksson, försäljningschef på IV Produkt.
– Det är viktigt att göra en LCC-analys innan man installerar. Själva investeringskostnaden är liten jämfört med vad energin kostar i ett livscykelperspektiv.
Ett luftbehandlingsaggregat har en lång livslängd, oftast mer än 20 år. Ett aggregat som använder mindre energi kommer att ge en betydligt lägre total driftskostnad. Utöver driftskostnad tas även hänsyn till kostnader för service, underhåll med mera. Dessa kostnader kan stå för så mycket som nittio procent av livstidskostnaden.
– En sparad krona i driftskostnad ger 20 kronor i ökat fastighetsvärde, plus att människor inne i byggnaden kan hålla sig friska och prestera bättre, säger Björn.

Vad kännetecknar era produkter?
– Hög kvalitet, definitivt. Flexibilitet och innovation. Vi erbjuder olika storlekar och varianter av luftbehandlingsaggregat, eftersom byggnader inte ser likadana ut. IV Produkt har många olika produkter och det är sällan vi behöver göra någon specialanpassning, säger Mattias.
– Ett annat kännetecken är att vi ofta intar en rådgivande roll för våra kunder. Både teknikavdelningen och servicepersonalen – och vi i ledningen – besitter god kunskap om produkterna, fortsätter han.
IV Produkt har tagit sig en ordentlig funderare på vad som är företagets kärnvärden. Innovativ, omtänksam och pålitlig, värdeskapande, långsiktig och engagerad är ord som betecknar vad företaget står för, säger Mattias.
– Genom att hitta egna, oväntade lösningar leder vi utvecklingen i stället för att följa den och vi bryr oss om varandra och vår omvärld, är en trygg och pålitlig partner för kunder, medarbetare och leverantörer. Med miljö- och energieffektiva lösningar skapar vi värdefulla erbjudanden som gör skillnad. Långsiktigheten garanteras av att ägarna finns mitt i verksamheten. Engagemang innebär att vi är ansvarstagande och växer tillsammans med våra kunder genom att dela med oss av kunskaper.

Hur samarbetar ni med arkitekter när det gäller produkter?
– För lite, men här finns en stor potential. Till exempel borde det glädja arkitekterna att man kan integrera kylsystemen i ventilationsaggregatet, säger Mattias.

Kan man tala om trender inom ventilationsbranschen?
– På produktnivå, ja. En trend är att man vill ha kylaggregatet och värmepumpen integrerat i själva ventilationsaggregatet. Och som vi nämnde tidigare, intresset för bra inomhusklimat och energieffektivisering är en trend som förstärks för varje år, säger Mattias.

En drönarbild över anläggningen i Växjö som visar att IV Produkt expanderar kraftigt.

Vilka nya eller på annat sätt aktuella produkter har ditt företag?
– Nyheter lanserar vi varje år. Nu handlar det mycket om Easy Access, som gör att intransporten förenklas ännu mer.
Moduler tas in byggnaden utan att göra åverkan på den och byggs därefter lätt ihop av installatörerna på plats. Kylvärmepumpen ThermoCooler HP är en annan nyhet. Den är reversibel och används för att kyla tilluften på sommaren och – tillsammans med en roterande värmeväxlare – för att värma på vintern.
– Detta medför att du får en totallösning för värmning av ventilationsluft och komfortkyla i ett aggregat. Eftersom allt är integrerat i luftbehandlingsaggregatet behövs i de flesta fall varken eftervärmningsbatteri, shuntgrupper eller kylinstallationer utomhus. Det betyder betydligt lägre installationskostnad, säger han.
På styr- och reglersidan har företaget nya styrfunktioner som kan hanteras var man än befinner sig i världen, om aggregatet är uppkopplat till IV Produkt Cloud.
– Gränssnittet är enkelt och du kan jobba direkt på dator- eller mobilskärmen, säger han.
Hittills har IV Produkt inte märkt någon tydlig negativ effekt i spåret av den ekonomiska nedgången på grund av Coronakrisen. Försäljningen i år ligger högre än den gjorde till och med samma period förra året.
– Det är positivt. Den märkbara, tråkiga skillnaden är att vi inte kan träffa människor så som vi vill och att vi inte vet hur byggandet kommer att påverkas framöver. Vi höll vårens exportkonferens på webben och hade en online-presentation av våra produkter i en monter för att visa fram det vi inte kunde presentera som planerat på Nordbygg, säger han.
Vikten av ventilation har alltså stadigt ökat i prioritet i samhället och IV Produkt ser ingen avmattning i det intresset, tvärtom.
– Vår framtidstro för branschen är stor. Det kommer att bli ännu viktigare i framtiden att spara energi för att jorden och vi människor ska må bättre och vara mer effektiva, konstaterar Mattias.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Johan Lotand
Publicerad: 2020-07-14
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #6–7.2020)

 

Fakta
Privatägt företag i Växjö som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa lösningar för luftbehandling. Huvudsaklig marknad är Skandinavien, med återförsäljare i stora delar av Europa. Företagets luftbehandlingsaggregat sitter i kommersiella lokaler, skolor, på arbetsplatser, sjukhus, arenor och bostäder runt om i Europa. Tillväxt på tretton procent organiskt per år sedan 2005.

 


 

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!