Köpa eller leasa transportbilen?

Vilket är egentligen smartast – att köpa eller leasa, vare sig det är en transportbil eller personbil? Svaret beror på hur ditt bilbehov ser ut.

Robert Andén, Key Account Manager på Volkswagen Transportbilar.


De allra flesta hantverkare vet att merparten i branschen använder sig av finansieringsformen leasing. Och det finns två typer av leasing. I byggbranschen, främst bland mindre och mellanstora byggfirmor, är finansiell leasing vanligast. Vare sig det gäller transportbilar eller tjänstebilar.

– Vid finansiell leasing äger finansbolaget bilen, som sedan leasas ut till kunden. Den finansiella leasingen är enkel, transparent och flexibel. Det finns även ett angivet restvärde som ska motsvara marknadsvärdet, vilket också är syftet med finansiell leasing, berättar Robert Andén, Key Account Manager på Volkswagen Transportbilar.

De som väljer finansiell leasing har också möjlighet att köpa loss bilen till restvärdet när leasingperioden har avslutats.

– Det är dock betydligt vanligare att bilen byts in mot en ny bil i samband med att leasingen löper ut, fortsätter Robert Andén.

Operationell leasing

Den andra formen av leasing – operationell leasing – är däremot historiskt sett vanligare för byggfirmor med lite större vagnparker. Operationell leasing kan närmast beskrivas med att hyra bilen, och då är det finansbolaget som bestämmer vart bilen tar vägen när leasingperioden har tagit slut.

En fördel med att välja operationell leasing kan vara att slippa sälja bilen, alltså kanske en finansieringsform för dem som inte vill sälja bilen själva. När den operationella leasingperioden är slut lämnas fordonet nämligen tillbaka till finansbolaget.

– Den operationella leasingen kan vara bra utifrån budgethänseende – där hantverkaren vet alla kostnader från början. Men en sak som kan vara negativ i slutänden är om man inte har skött bilen ordentligt och inte lämnar tillbaka den i det skick som man har kommit överens om. Då finns det risk för återbetalningskrav för slitaget.

I slutänden handlar valet om operationell- eller finansiell leasing om vilken risk som man är villig att ta. Det finns risker med båda uppläggen, men den finansiella innebär att kunden står för restvärdesrisken helt och hållet. Samtidigt kan kunden utnyttja fördelarna vid en lyckad försäljning. Finansiell leasing är också mycket mer flexibel, vid exempelvis förlängning av leasingperioden.

Kontant eller avbetalning

Robert Andén menar att det inte är lika ekonomiskt fördelaktigt att köpa bilen kontant som att leasa bilen. Detsamma gäller för dem som väljer avbetalning. Vid bägge finansieringsformerna går hantverkaren nämligen miste om möjligheten att dra av halva momsen, vilket gäller för lätta lastbilar utom pickuper. För pickuper får hela momsen dras av eftersom de är jämställda med tunga fordon över 3 500 kilo i momsfrågan.

– Men det kanske viktigaste skälet att inte köpa bilen kontant är att i stället för att låsa upp pengarna använda dem i verksamheten.

Mer att tänka på

Det är fler saker att tänka på som förstås hänger ihop med bilens kostnad per månad. Därför är det bra att göra en kalkyl på övriga kostnader: service, drivmedel, skatt och försäkring.

Varför inte teckna ett serviceavtal för att undvika plötsliga kostnader för service? Och hur skiljer sig garantier och utrustning mellan olika billeverantörer?

Så går finansiell leasing till

Vanligast hos små och mellanstora företag. Leasingtiden är oftast 36 månader. Efter att leasingperioden har gått ut kan du köpa ut bilen, lämna tillbaka den eller förlänga leasingavtalet.

Det är vanligt att nuvarande bil byts in i samband med en ny leasingaffär. Finansiell leasing kan liknas vid att köpa en bil på avbetalning. Firman som leasar bilen står för alla kringkostnader som service, reparationer och drivmedel.

Om restvärdet är högre än bilens värde vid leasingperiodens slut måste en mellanskillnad betalas. Vid den här formen av leasing har du större möjlighet att påverka kostnaderna, men det kan också innebära en större risk.

Så här går operationell leasing  till

Joakim Höög, Key Account Manager, Volkswagen Transportbilar.

Den här leasingformen ger kunden större koll på kostnaderna, det vill säga TCO (Total Cost of Ownership), då det mesta utom drivmedel eller el för laddning för det mesta ingår i leasinghyran. När leasingperioden har löpt ut lämnas bilen tillbaka, ungefär som en hyrbil. Joakim Höög, Key Account Manager, Volkswagen Transportbilar, reder ut TCO:

– Det är ett begrepp för att kunna jämföra bilens riktiga kostnader i förhållande till andra modeller och även mellan eldrivna och fossildrivna bilar. Elbilen har ju fördelarna med lägre bränslekostnader, ingen skatt, tidigare även klimatbonus, men den har ett högre inköpspris. Med dagens beräkningar och förutsättningar så vinner elbilen mot den fossildrivna, inte minst om man tänker sig att laddstoppen blir färre med längre räckvidd, samt att de flesta löser merparten av sin laddning just hemma eller på jobbet.

Moderna elbilar, det vill säga de som är utvecklade för att endast vara eldrivna har också fördelen att de är säkrare i sin konstruktion än fossilbilar som har konverterats till elbilar. Även en mängd nya och förbättrade assistanssystem och just säkerhet är en faktor som bör värderas i TCO, men de kanske är svåra att sätta ett pris på.

Den största kostnadsposten i en TCO är värdeminskningen. Den slår oftast hårdare på en bil med ett högre inköpspris om man inte funderar på vad som sannolikt kommer att vara mest eftertraktat på begagnatmarknaden om 3–5 år. Är man osäker finns möjligheten att välja operationell leasing, där leasingbolaget garanterar restvärdet efter leasingperiodens slut. För just eldrivna transportbilar har elektrifieringen precis börjat, och de som om några år behöver en begagnad bil lär i större utsträckning prova eldrift. Det beror i sin tur på att kraven från ”kundens kund” på just fossilfrihet kommer att öka i takt med att klimatmålen på europeisk, svensk och lokal nivå skärps. Och det går fort nu.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!