Plåtslagarlektioner på Viktoriaskolan i Skara ska locka fler till bristyrke

Inom tre år behöver minst 490 nya plåtslagare anställas i Västra Götaland – samtidigt har endast 27 elever sökt in till plåtslagarprogrammet i regionen det senaste året. För att öka yrkeskännedomen och väcka intresset bland unga besökte Plåt & Ventbyrån Viktoriaskolan i Skara och bjöd skolans åttondeklassare på plåtslagarlektioner. På plats var även kommunalråd Per-Åke Pettersson (S) för att diskutera vad som krävs för att lösa branschens kompetensförsörjning.

I Västra Götalandsregionen finns det i dag fyra gymnasieskolor som erbjuder plåtslagarutbildning med egen verkstad. En av dessa är Katedralskolan i Skara som endast tagit emot två plåtslagarelever det senaste året. För att öka kännedomen om plåtslagaryrket och dess fördelar krävs gemensamma krafttag och långsiktiga lösningar.

– Det är viktigt att synliggöra yrket och att informera om det redan på högstadiet så att det finns i huvudet på eleverna när de ska välja gymnasium. Det handlar om att plantera små frön tidigt. Söktrycket är i dag för lågt och det är viktigt att det uppmärksammas, säger Per-Åke Pettersson (S), kommunalråd Skara kommun.

490 nya behövs

Många unga går i dag utan jobb, samtidigt som plåtföretagen i regionen har svårt att hitta medarbetare. För att möta branschens behov behöver minst 490 nya anställas i länet inom tre år – ett behov som är omöjligt att tillgodose sett till dagens begränsade elevunderlag och låga kännedom om yrket.

– Det har varit ett underskott på plåtslagare under många år och vi har aldrig kommit ifatt. Företag kan inte expandera, och man kanske till och med byter takmaterial för att det inte går att få tag på plåtslagare. Taket är vår främsta försäkring för att huset ska stå i många år. Det här yrket syns inte och just därför måste vi komma ut och visa upp det, säger Niklas Angelöf, utbildningssamordnare på Plåt & Ventbyrån.

Begränsad vetskap

Trots goda framtidsutsikter och möjligheter till direkt anställning efter gymnasiet är vetskapen om vad en plåtslagare gör mycket begränsad. Under besöket på Viktoriaskolan fick eleverna veta mer om yrket och testa på hantverket.

– Jag trodde inte att det skulle vara lika roligt som det var. Det var intressant och det lockar att man får röra på sig och inte sitta still på jobbet. Sen känns det lite jobbigt att jobba på tak eftersom jag är väldigt höjdrädd, säger Elsa Lundahl, elev i årskurs 8 på Viktoriaskolan.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!