Bolaget som är ett familjeföretag på riktigt

Frösö Byggplåt är ett utpräglat familjeföretag. Av de åtta anställda tillhör hälften familjen Toresson i form av pappa Esbjörn samt hans tre barn, Madelen, Jens och Björn. Någon press från pappa när det gäller yrkesval har syskonen aldrig känt. Dock gavs de redan i barndomen möjligheten att upptäcka plåthantverkets inneboende potential.

Frösö Byggplåt grundades 1972 av Herbert Enarsson tillsammans med en kompanjon. 1984 köpte Herbert ut kompanjonen och flyttade företaget från Frösön till dess nuvarande lokaler inne i Östersund. Esbjörn Toresson inledde sin karriär som plåtslagare på Nyströms Plåtslageri i Strömsund i mitten av 1970-talet. År 1986 startade han eget i form av Toressons Byggplåt på samma ort. Den jämtländska plåtslagerivärlden är inte stor, vilket ledde till att Herbert och Esbjörn snart lärde känna varandra. År 2009 hade Herbert blivit 68 år och kände att det var dags att trappa ned. Han frågade då Esbjörn Toresson om han ville köpa Frösö Byggplåt. Esbjörn svalde hela betet och på den vägen är det.
I dag omsätter företaget cirka tio miljoner kronor med sina åtta anställda. Två anställda, Björn Lundqvist och Albert Hakko, är för övrigt fast stationerade i Strömsund.
Vi träffar fem av de åtta en kylig vintermorgon i plåtverkstaden i Östersund. Dessutom är även grundaren Herbert Enarsson på besök. Han brukar hälsa på då och då, trots att det nu har gått tio år sedan han sålde sitt livsverk. Känslan för plåt blir nog Herbert aldrig av med.
Frösö Byggplåt har ända sedan starten koncentrerat sig på byggnadsplåtslageri. Esbjörn Toresson berättar att man har väldigt lite ventilationsjobb.
– Det händer någon gång i Strömsund, men det är sällan.

Den största delen av arbetsstyrkan på Frösö Byggnadsplåtslageri är samlad på den här bilden. Dessutom företagets grundare Herbert Enarsson längst till vänster. De övriga är Esbjörn Toresson, Mikael Ahlskog, Madelen Toresson, Björn Toresson och Jens Toresson.

Specialitet – kyrkjobb
Förutom de mer traditionella byggplåtuppdragen så brukar man även ha några kyrkjobb varje år. En handfull kyrkor i Jämtland och Ångermanland har försetts med vackra och ändamålsenliga tak av Frösö Byggplåt.
– Jag tycker allra bäst om kopparjobben, säger Esbjörn. Det blir fint och är lättarbetat. Dessutom håller det väldigt länge.
Av de tre syskonen Toresson är Madelen äldst med 29 år, medan tvillingarna Jens och Björn är 28. Madelen ägnar ett par av veckans dagar åt administrativt arbete på kontoret. De återstående tre dagarna är hon med ute på fältet och utför plåtjobb tillsammans med de övriga. För Madelen var dock yrkesvalet ingalunda självklart från början.
– Jag gick ridsportlinjen på gymnasiet och hade då absolut inga planer på att bli plåtslagare. Men när jag sedan fick prova på jobbet upptäckte jag att det var riktigt kul. Det var heller inte så att pappa försökte påverka mig på något sätt.
Ridsportutbildningen har Madelen sett till att få nytta av på annat sätt. Hennes fritid fylls nämligen till allra största delen av träning med den egna hästen, och hon tävlar dessutom i dressyrritt.
Hur skulle du motivera en ung tjej att utbilda sig till plåtslagare?
– Det är ett väldigt roligt arbete där du får vara kreativ och själv skapa grejer. Det är ett utpräglat hantverk och ett fritt jobb. Dessutom mycket varierande, ibland är man inne och ibland ute. Ingen dag är den andra lik och man blir aldrig less.
Men nog är det ett fysiskt krävande jobb?
– Ja, absolut, men med de moderna hjälpmedel som vi har tillgång till behöver du inte vara extremt muskelstark.

Här pågår uppmätning av taket på skolan i Dvärsätt där det ska läggas falsad plåt på 1600 kvadratmeter. Pappa Esbjörn Toresson i förgrunden assisteras av Jens och Madelen längre ner.

Poppis med snöskottning
Takskottning brukar vara en väsentlig del av plåtslageriyrket vintertid, inte minst om man håller till i Östersund. I det sammanhanget understryker för övrigt broder Jens att Madelens snöskottningskapacitet är någonting utöver det vanliga. Han bekräftar kort och gott att hon skottar bättre än de flesta manliga kollegorna. Så var det sagt!
Just snöskottning är för övrigt ett populärt inslag i arbetet på Frösö Byggplåt. Madelen ser många fördelar med den vita varan.
– Man håller sig varm och får bra motion. Jag har mycket positiva minnen från den extrema snövintern 2017/18 när vi skottade snö nästan varje dag i fyra månaders tid.

Minskad nyproduktion = mindre jobb
Vid tiden för den här intervjun i slutet av förra året var situationen för Frösö Byggplåt lite ovanlig. Det var nämligen inte fullt upp med jobb, vilket det normalt brukar vara ända fram till jul. Jens Toresson konstaterar att det vände nedåt väldigt snabbt på nyproduktionen av bostäder i Östersund.
– Det hände på bara någon månad, kändes det som. Det har byggts väldigt mycket i Östersund under flera år, och vi har varit bortskämda med jättemycket jobb. Jag och Björn har ofta stått i verkstaden till klockan nio på kvällarna med tillverkning av olika detaljer som skorstenar, stosar och bleck. Men vi märkte redan i september att det började minska på sådana jobb. Som tur är har vi dock precis fått klartecken för ett stort jobb som kommer att räcka hela vintern. Vi ska lägga ett nytt tak med falsad plåt på 1600 kvadratmeter på en skola.
Någon speciell arbetsfördelning i striktare mening förekommer inte på Frösö Byggplåt, förutom då att Madelen sköter det löpande administrativa arbetet och att Jens räknar på jobben. Jens betonar att man är bra på olika saker. Blygsamheten är dock så pass utbredd runt fikabordet att ingen vågar klämma fram sina egna starka sidor.

Storasyster Madelen Toresson flankeras av tvillingbröderna Jens och Björn.

Men hur fungerar det egentligen när tre syskon, av vilka två dessutom är tvillingar, ska jobba tillsammans dag efter dag? Jens tycker att det finns både för- och nackdelar.
– Det fungerar nog bättre i jobbet än vad det gör privat. Tyvärr blir det oftast så att vi även privat pratar mer om jobbet än om hur vi mår.
Det förefaller som om samtliga syskon på ett högst naturligt sätt har slussats in i familjeföretaget. Och pappa Esbjörn svär sig fri och betonar klart och tydligt att han aldrig har försökt påverka något av barnen när det gäller yrkesvalet. Plåten kom dock tidigt in i deras liv, medger han.
– Från fyra-fem års ålder följde de med mig ut på jobb. Jag minns att jag vid ett tillfälle hade alla tre med mig uppe på ett väldigt platt tak.
Band du fast dem?
– Nej, jag sade bara åt dem att sitta still, vilket de också gjorde.
Kanske är detta ett bra tips på hur nyrekryteringen till plåtslageriyrket kan förbättras.

Text: Björn Lundbeck
Foto: Björn Lundbeck och Reinhold Skoglund
Publicerad: 2020-04-26
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2020)

 

FÖRETAGSFAKTA
Namn: Frösö Byggplåt.
Ort: Östersund.
Grundades: 1972 av Herbert Enarsson.
Ägarskifte: 2009 köpte Esbjörn Toresson företaget av Herbert Enarsson.
Inriktning: Byggnadsplåtslageri och en liten del ventilationsjobb.
Intressant specialitet: Kyrkor.
Antal anställda: Åtta personer. Esbjörn Toresson samt hans tre barn; Madelen, Jens och Björn Toresson. Dessutom Mikael Ahlskog, Markus Bergman, Björn Lundqvist och Albert Hakko.
Omsättning: Cirka 10 miljoner kronor.
Aktuellt jobb: Ska lägga nytt tak på 1600 kvadratmeter med falsad plåt på en skola i Dvärsätt i Krokoms kommun.

 

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!