En tid präglad av utmaningar, möjligheter och EPA-dunk!

Efter några veckors välförtjänt ledighet är det åter dags att stiga in i arbetets värld. Drömmar om soliga dagar och avkopplande stunder smälter bort, och verkligheten återinförs med alla sina krav och utmaningar.

Och som vi alla vet, är övergången från avkoppling till arbete inte alltid helt smärtfri när man sakta förskjuter sin dygnsrytm under ledigheten. Likaså präglas vår omvärld av konjunkturella förändringar och ekonomiska skiften som kan få oss att känna oss lika vilsna som i övergången från semester till arbete.

2023 har hittills inte varit utan sina utmaningar, och dessa utmaningar tycks skilja sig över vårt avlånga land. I Norrbotten blomstrar byggmarknaden med investeringar som ökar med imponerande 5 procent. Ett tecken på tillväxt och möjligheter.

Samtidigt kastar Stockholms minskande investeringar på hela 18 procent en skugga över huvudstaden. Skåne och Västra Götaland finner sig i en liknande situation med minskningar på 16 respektive 13 procent. Att bostadsbyggandet går på lågvarv märks tydligt, men det finns en glimt av hopp i form av renoveringar och byggnation av samhällsfastigheter.

Stigande ränta

En viktig aspekt som präglar det ekonomiska landskapet är det faktum att räntan väntas stiga ytterligare i september. Balansen mellan ekonomisk stabilitet och räntepolitik är en delikat och komplex utmaning. Beslut om ränta påverkar inte bara makroekonomin utan även vardagen för människor och företag runt om i landet. Det är en balansgång som kräver omsorgsfullt övervägande och en helhetsbild av de faktorer som påverkar vår ekonomi.

Riksbanken borde nu ta ett steg tillbaka, reflektera och granska de långsiktiga effekterna av hittills gjorda räntehöjningar, så att man undviker en eskalerande nedgång. Den lågkonjunktur som vi redan befinner oss i, och som inte hanteras noggrant, kan växa till en mer allvarlig och långvarig situation, inte minst för vår sektor.

Hållbar omställning

Men det är inte bara ekonomin som står inför förändring. Klimatomställningen är en realitet som vi alla måste konfrontera och se möjligheter i. Behovet av hållbara lösningar är akut. Batterifabriker och vindkraftsparker är bara några exempel på objekt som behöver byggas för att möta kraven på en renare och mer hållbar framtid. Genom att storsatsa på fossilfri elproduktion och inkludera kärnkraft som en del av denna plan kan vi göra stora framsteg med att minska våra koldioxidutsläpp.

Det kräver en balanserad och vetenskapligt grundad strategi som tar hänsyn till både utmaningar och möjligheter. Det är här politiken har en avgörande roll att spela genom att införa reformer som stödjer denna nödvändiga omställning.

För att vända det nuvarande läget finns flera viktiga åtgärder som måste vidtas. Bostadsbyggande behöver stimuleras, investeringar bör uppmuntras genom höjda rotavdrag. Renovering och underhåll är också centrala åtgärder för att upprätthålla och förbättra vårt befintliga bestånd. Klimatanpassning och hållbar omställning måste ligga i fokus för oss alla, så att vi säkerställer en bättre framtid för kommande generationer.

Glöm inte att njuta också

Avslutningsvis, låt oss inte glömma betydelsen av att njuta av både livet och arbetet. Därför är det kul att EPA-dunken har nått vår bransch med ”Bra drag”. Det är en låt som handlar om ett liv som är härligt att leva, ett liv med bra drag och ett bra jobb som ventilationsmontör, men också om hur man skapar ren luft och ett friskt liv. Hoppas att vi når fler som funderar över ”var fick du luft i från?”.

Som musikintresserad undrar man: Var kom EPA-dunken ifrån och hur blev den så stor, på så kort tid? Ordet EPA-dunk fanns inte före 2022. En förklaring till musikgenrens framgång tros ligga i just A-traktorn. I juli 2021 ändrades nämligen reglementet för hur man får bygga om en bil till A-traktor. Det blev enklare, helt enkelt. I oktober 2022 fanns ungefär 51 100 A-traktorer i Sverige, en ökning på 66 procent jämfört med 2020.

Nu ser vi fram emot en spännande höst med EPA-dunk och ”bra drag” i förbundsarbetet!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!