Har du funderat över Laffer-kurvan?

Våren och försommaren är en tid full av möten både i förbundet och i Svenskt Näringsliv, så även i år. Den 10–12 april deltog jag i möten både i SME-skatt, SME-kommittén och i Svenskt Näringslivs styrelse.

Skattegruppen hade en mycket givande träff med den amerikanske ekonomen Daniel J. Mitchell som delade med sig av sina insikter. Mitchell är en välkänd libertariansk ekonom som tidigare har arbetat på Cato Institute och är känd för sitt stöd till enklare skattesystem. Han höll föredrag om hur skatter fungerar i olika delar av världen, inklusive i Sverige, USA och andra delar av Europa.

Mitchell förklarade något väldigt intressant: när skatterna är lägre kan det faktiskt motivera människor att arbeta hårdare och mer. Det låter kanske konstigt, men lägre skatter kan leda till att staten får in mer pengar. Fenomenet kallas för Laffer-kurvan. Det visar på en situation där både individen, företag och staten kan vinna på att sänka skatterna. Individen och företagen tjänar mer och kan växa, samtidigt som staten får in mer skatteintäkter på grund av ökad affärsaktivitet.

Starkare med smarta reformer

Mitchell tog också upp vikten av ekonomisk tillväxt. Han förklarade att när ekonomin växer ökar även de resurser som staten har för att finansiera allt från skolor till sjukhus. Det är viktigt för alla eftersom det betyder bättre service och högre livskvalitet för oss medborgare.

Som en förespråkare för enklare och mer konkurrenskraftiga skattesystem betonade han också hur viktigt det är att länder strävar efter ekonomisk integritet och suveränitet. Hans budskap var tydligt: genom att tänka nytt kring skatter kan vi skapa ett samhälle där både individer och staten mår bättre.

Föredraget gav oss mycket nytt att tänka på. Det visade också på hur viktigt det är att vi alla förstår och deltar i diskussioner om vår ekonomi. Genom smarta skattereformer har vi möjlighet att bygga en starkare och mer rättvis framtid för alla, vilket inte minst borde vara intressant för vår regering och våra politiker att skapa förutsättningar för.

Ge bryggbranschen rätt verktyg!

Apropå förutsättningar. I vårändringsbudgeten saknades tydliga åtgärder för att stötta Sveriges bygg- och bostadsbransch. Den står nu inför en alarmerande verklighet med sju byggbolag som går omkull dagligen, och ett hot om produktionsbortfall på över tusen miljarder kronor. Vi riskerar en åter-upprepning av 90-talets tunga kris. Det är en framtid som vi inte kan acceptera.

Situationen kräver omedelbara och effektiva åtgärder från regeringens sida, som exempelvis att avskaffa det skärpta amorteringskravet och tillåta fri hyressättning i nyproduktionen. Dessa åtgärder skulle öka intresset och investeringarna i nya bostadsprojekt och göra det lättare för unga och förstagångsköpare att kliva in på bostadsmarknaden.

Det är hög tid att regeringen agerar beslutsamt för att ge byggbranschen de verktyg som den behöver för att kunna bidra effektivt till Sveriges ekonomiska och sociala utveckling. Vi kan inte tillåta en upprepning av historien där sektorn kollapsar och efterlämnar varaktiga ärr på Sveriges ekonomiska landskap.

Genom att genomföra dessa nödvändiga reformer kan vi säkerställa en stabil och hållbar tillväxt i bostadsbyggandet, vilket är avgörande för att möta framtidens utmaningar. Låt oss tillsammans bygga en robust framtid där alla svenskar har tillgång till ett tryggt boende.

Välkommen på kongress

Avslutningsvis vill jag passa på att bjuda in er till årets höjdpunkt: förbundskongressen den 23–24 maj. Det är en tid för oss att inte bara nätverka och utbyta idéer, utan att även gemensamt diskutera och forma de strategiska riktningar som kommer att leda vårt förbund in i framtiden. Så låt oss samlas i Växjö för att tillsammans verka för större medlemsnytta och en ljusare framtid för alla våra medlemsföretag!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!