Klimatomställningen – det bärande temat i återstarten av Sverige

På styrelsemötet i Svenskt Näringsliv den 16 april hade vi statsminister Stefan Löfven som gäst. Han redogjorde kort om coronaläget, och konstaterade att efter ett år är det fortfarande hög smittspridning och att vi nu är inne i tredje vågen. Löfven var trots det positiv och menade att vi nu börjar se ljuset i tunneln i och med att vaccinationerna kommit i gång.

Sverige har tuffa klimatmål, som bland annat innebär att vi ska vara klimatneutrala år 2045 samtidigt som digitaliseringen av samhället går snabbt. För att klara av dessa förändringar är stabil och säker tillgång till el helt avgörande. Vi kommer därmed att få se helt nya krav på det svenska elsystemet. Det behöver kunna garantera klimatneutral produktion, stabilitet och konkurrenskraftig kostnad för el för att kunna bidra till att bygga välstånd i Sverige och samtidigt medverka till att vi når de globala klimatmålen.

Processerna för att bygga ut och förnya det svenska elsystemet, så att det möter målen för 2045, kommer att kosta mycket och ta lång tid. Olika beräkningar pekar på att de totala investeringarna troligen kommer att gå upp mot 1 000 miljarder kronor.

På frågan om elkraftförsörjningen svarade Löfven kort: ”Vi behöver fördubbla elproduktionen och få till bättre överföringar. Tiden för att bygga nya nät ska halveras.” Som åhörare undrar man: ”Hur ska det gå till, med tanke på att år 2045 ligger bara sex mandatperioder bort?”

Däremot var statministern mycket tydlig med att klimatomställningen kommer att vara det bärande temat i återstarten av Sverige efter coronapandemin. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är nu avgörande med en grön omställning som utgångspunkt för återhämtningen efter krisen. Investeringar i industrins klimatomställning, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen.

Vad gör vi i vår bransch för att hjälpa till?

Tillsammans med våra nordiska systerföreningar i Nordisk Ventilation och Blikkenslager-mesterforbundet startade vi hösten 2020 ett banbrytande projekt för minskning av metallavfall för cirka 1 600 branschföretag som är verksamma i Norden.

Projektets mål är att:

• Minska branschens metallavfall med upp till 30 procent. Detta minskar det enskilda företagets kostnader för avfallshantering avsevärt och säkerställer att industrin följer nuvarande och framtida lagstiftning relaterat till avfall.

• Göra branschen synlig som en attraktiv och modern partner för resten av byggbranschen.

• Bidra till en mer hållbar byggbransch.

Ett enkelt sätt att komma i gång är att fokusera på förebyggande åtgärder – tillsammans med personal, föreskrivande led och leverantörer – för att minimera spill inom företagen och produktionen. Detta kan göras genom att exempelvis använda standardkulörer, minska antalet transporter, reducera fel i tillverkningen och söka efter återanvändningsmöjligheter tillsammans med andra inom byggbranschen.

Jag är övertygad om att vi alla nu tillsammans har en unik möjlighet att driva plåt- och ventilationsbranschen framåt i våra nordiska länder. Det kommer på sikt att leda oss till nya marknader samtidigt som vi förbereder oss för att leverera byggprojekt anpassade till framtida klimat- och miljökrav, där vi på ett klokt sätt bidrar till exempelvis Agenda 2030:s mål nummer 12 (hållbar produktion och konsumtion) och 13 (klimatförändringar). Så låt oss medverka till investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar, så att vi tillsammans minskar koldioxidutsläpp och lägger grunden för nya jobb och stärker vår konkurrenskraft.

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

Ledaren är ursprungligen publicerad i PVMagasinet #4.2021

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!