Nöjda medarbetare i branschen

PVF Yrke & Utbildning lät nyligen genomföra en undersökning bland plåtslagare och ventilationsmontörer. Detta för att ta reda på varför man en gång attraherades till branschen och hur bra man trivs med yrket. Dessutom ställdes frågor till människor som valt att lämna branschen om varför de valt att byta yrke. Målet var att förstå drivkrafter hos potentiella plåtslagare och ventilationsmontörer men också förstå vad branschen kan göra bättre för att behålla kompentent arbetskraft.

– Det är förstås glädjande att många är nöjda inom branschen, säger Annika Waernström, vd på PVF Yrke & Utbildning.

Undersökningen visar att medarbetarna inom plåt- och ventilationsbranscherna i stor utsträckning är nöjda med sina yrkesval. ”Nöjd medarbetarindex” (NMI) är en skala som visar hur nöjda medarbetarna är i en bransch eller på en arbetsplats. Ett högt NMI ligger mellan 70–72 på en 100-gradig skala. I det här fallet visade undersökningen ett NMI på 74, vilket är att betraktas som högt.
Den vanligaste anledningen till att man valde yrket är föga överraskande att man utbildat sig till plåtslagare eller ventilationsmontör. En nästan lika vanlig anledning är att man fått tips av släktingar som jobbar inom branschen. Andra anledningar är det fria och omväxlande arbetet eller vetskapen om att det finns gott om jobb.

Stolt över branschen!
– Det är förstås glädjande att många är nöjda inom branschen. Det ska vi vara stolta över. Att vi nått ut med budskapet om att det är omväxlande och fria yrken där det behövs mycket folk syns också i undersökningen. Något som givetvis är positivt, säger Annika Waernström, vd på PVF Yrke & Utbildning.
Bland de som valt att lämna branschen var det vanligast att man gjort det på grund av arbetsskada, att man tyckte arbetet var för tungt eller att man inte trivdes med sin chef.
– Eftersom det råder brist på både plåtslagare och ventilationsmontörer är varje person som väljer att byta yrke en förlust. Min förhoppning är att den här typen av undersökningar kan ge arbetsgivare en bättre förståelse för varför vissa personer väljer att byta arbete och agera utifrån dessa insikter, säger Annika Waernström.


Text: Matilda Nehlmark

Publicerad: 2019-12-27
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #11.2019)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!