Ökad efterfrågan på stål

Under 2020 minskade världens råstålsproduktion med 0,9 procent som en följd av coronapandemin. I år ser produktionen istället ut att öka, och enligt organisationen Worldsteel kan den globala produktionen av stål komma att öka med 5,8 procent under 2021.

En av anledningarna till den förutspådda siffran är att Worldsteel ser att den tredje coronavågen kommer att stabiliseras under andra kvartalet i takt med att fler och fler vaccineras. Detta ska i sin tur leda till att efterfrågan gradvis kommer att återgå till det normala.
Med en ökad efterfrågan på 5,8 procent i år kommer 1 874 miljoner ton stål att säljas.
Samtidigt som Worldsteel förutspår siffrorna för 2021 har de även gjort en prognos över 2022, och här menar stålorganistationen att efterfrågan kommer öka med 2,7 procent. Detta skulle innebära att världen då kommer producera cirka 1 924 miljoner ton stål.

Produktionen normal igen

I Sverige har det under årets första kvartal producerats sammanlagt 1262 tusen ton råstål. Det är en ökning med 0,8 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Under mars månad producerades det totalt 446 tusen ton råstål, vilket motsvarar en ökning på 4,2 procent jämfört med mars 2020.
– Produktionstakten är nu helt återställd och vi är tillbaka på de nivåer som gällde före coronapandemin. Trenden är dessutom starkt positiv då produktionen nu i mars ligger drygt fyra procent högre än i fjol – vilket var den sista jämförbara månaden innan krisen slog till på allvar förra året, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret. //

 

Ovako, Hällefors, Sektionen för slipning av stänger (Ceax). Foto: Stig-Göran Nilsson och Pia & Hans Nordlander, BildN.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!