Så blir det när entreprenadindex försvinner

Inom några år kommer SCB inte längre att producera entreprenadindex. Beslutet väcker frågor och har i viss mån skapat oro i branschen. ”Det krävs en sömlös lösning på situationen så att förändringen inte påverkar de entreprenader som nu pågår”, säger Hans Eriksson på Plåt & Ventföretagen.

Hans Eriksson, Plåt & Ventföretagen  upplever att det är för kort framförhållning.

Entreprenadindex har under väldigt många år levererats av Statistiska Centralbyrån, SCB, på uppdrag av Byggföretagen. Nu har beskedet kommit att SCB inte längre kommer att utföra uppdraget, vilket skapar en del oro i branschen.

Frågan är vad de företag som nu har pågående projekt upphandlade enligt entreprenadindex ska göra efter att siffrorna upphör att levereras efter 2025.

– Självklart väcker det frågetecken. Vi som organisation är för små för att själva ta fram ett nytt system, så det initiativet måste komma från någon annan, säger Hans Eriksson, biträdande förhandlingschef på Plåt & Ventföretagen.

SCB ändrar fokus

Redan 1984 inrättades systemet Entreprenadindex E84. 2011 gjordes en revision, systemet nollades och serierna började om. En översyn görs med jämna mellanrum för att indexen ska följa marknaden. Att det nu kan uppstå en situation där inget nytt system finns på plats för att ersätta entreprenadindex oroar Hans.

Per Andreasson, SCB säger att denna del av verksamheten kommer att minska.

– Vi upplever att det är för kort framförhållning. Många större projekt löper bortom år 2025, så frågan är hur dessa avtal ska prisregleras när entreprenadindex försvinner om två år, säger han.

Bakgrunden till att SCB ska avsluta uppdraget är att myndigheten har gjort en översyn av uppdragsverksamheten och beslutat att fortsättningsvis inte agera producent i samma utsträckning.

– Denna del av vår verksamhet kommer att minska. Utöver den del av Sveriges officiella statistik som SCB själva ansvarar för, såsom konsumentprisindex och liknande, prioriterar vi uppdrag till andra myndigheter som rör Sveriges officiella statistik, förklarar Per Andreasson, enhetschef på SCB.

Gör en behovsanalys

Han förstår att det uppstår en oro i branschen över detta beslut, men menar att det även i fortsättningen kommer att produceras statistik som fungerar som underlag till entreprenadindex.

– Vi har en väl fungerande dialog med Byggföretagen och kommer fortsättningsvis att kunna tillhandahålla det som finns i den officiella statistiken. Vi har lyssnat in och planerar att upprätthålla produktionen fram till 2026 för att ge förutsättningar för en ordnad omställning. Just nu gör vi en genomlysning av vårt samarbete och går igenom vilka underlag som finns och hur behoven ser ut för produktionen av entreprenadindex framgent, säger han.

Finns kvar i någon form

– Det ligger i hela branschens intresse att allt ska kunna fortgå som vanligt, säger Emil Flodin.

Hos Byggföretagen finns det ingen större oro över situationen.

– Än så länge har SCB fattat ett inriktningsbeslut om att upphöra leveransen av entreprenadindex efter 2025. Vi för just nu en tät dialog med myndigheten om hur produktionen ska se ut efter det, men indexen kommer att finnas kvar i någon form. Denna förändring kommer förmodligen inte att ha någon påverkan på branschen, säger Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.

De exakta formerna för hur entreprenadindex ska produceras, när SCB upphör med sitt uppdrag, är under utveckling just nu.

– Vi genomför en inventering av hela processen. Vilka data är nödvändiga och vad kommer vi kunna få levererat även fortsättningsvis? Majoriteten av det arbete som SCB utfört åt oss handlar om prisinsamling, vilket skulle kunna utföras av någon annan aktör, säger Emil.

Ingen större skillnad

Enligt Emil talar allting för att entreprenadindex kommer att finnas kvar även i framtiden. Skulle det inte vara möjligt kommer det att tas fram tydliga direktiv för hur entreprenörer ska hantera situationen med löpande avtal som spänner över en längre tid.

– Det ligger i hela branschens intresse att allt ska kunna fortgå som vanligt. Det behöver ändå göras en översyn av branschindex med jämna mellanrum, så det här behöver inte vara något negativt. Oavsett hur länge entreprenadindex kommer att finnas kvar i sin nuvarande form finns det ingen anledning till oro. Antingen hittar vi en ny väg för att fortsätta producera en uppdaterad version av indexet eller så ersätter vi det med något likvärdigt. För branschen kommer det inte att innebära någon större skillnad, sammanfattar Emil.

 

Entreprenadindex framtid
Entreprenadindex har levererats av SCB på uppdrag av Byggföretagen. Nu har myndigheten fattat ett inriktningsbeslut om att upphöra leveransen efter 2025. Än så länge är ingenting klart kring hur fortsättningen kommer att se ut för entreprenadindex, om det kommer att ersättas av något likvärdigt eller om någon annan aktör tar över produktionen. Läs mer på entreprenadindex.se.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!