Stort steg framåt för förståelsen av rensluckor

Kanalrensarna hade under många år problem med att det saknades rensluckor i ventilationssystemen eller att rensluckorna var felplacerade och svåra att komma åt. Nu verkar det ha vänt.

Ventilationssystem ska ha rensluckor. Trots det saknas ofta rensluckor, menade Pelle Höij, ordförande och utbildningsansvarig i RSVR, Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare, när Plåt & Ventmagasinet intervjuade honom för tre år sedan. Han trodde att förklaringen var att Boverkets byggregler hänvisar till standarden om rensluckor i form av ett allmänt råd, inte som ett krav.

Pelle föreslog att krav på rensluckor ska tas med i alla upphandlingar som rör ventilationsinstallation eller nybyggnation.

– Jämfört med de senaste fem–sex åren upplever jag att när rensluckorna väl placeras ut, placeras de rätt nu. Sedan kan jag ju önska att det vore en självklarhet i varje byggprojekt att ha rensluckor, säger han och förklarar vad som har hänt:

– Vi har insett behovet av att kommunicera och utbilda, synas och höras. Dessutom har vi vuxit som förbund. RSVR försöker synas i olika forum där det viktiga med rensluckor kan diskuteras. Då blir det lättare att få gehör för våra behov. Plåt & Ventföretagen har gett oss stöd i informationsarbetet. Det är vi väldigt glada för.

Ett sätt att informera är också att synas på mässor. RSVR har i år deltagit på Nordbygg, Funkisdagarna, Plåt & Ventföretagens kongress, Allmännyttans fastighetsdagar och Stora Nord i Piteå.

AMA viktig signal

AMA VVS och Kyla 2022, som kom ut i våras, har lagt in tre nya sidor om tillgängligheten hos rensluckor. Här var RSVR delaktig i utformningen. Även om AMA inte är bindande byggregler så har det som står i AMA stor betydelse, eftersom upphandlingar ofta hänvisar till AMA, påpekar Pelle.

– Så ja, förståelsen är mycket större nu. Åsikterna verkar ha ändrat sig – man inser att rensning av ventilationssystemen är viktig för luftkvaliteten.

Men försäljningen av rensluckor verkar inte ha ökat trots en större medvetenhet om behovet, i alla fall inte hos Lindab.

– Vi har undersökt detta och det finns ingen trend i att försäljningen av rensluckor har ökat. Däremot ska man ha klart för sig att även ändlock kan användas som renslucka, men det kan vi inte urskilja statistikmässigt, säger Magnus Jacobsson, chef för affärsområde ventilation på Lindab.

”Ett första steg”

Pelle Höij tror att det ligger många år fram i tiden innan så gott som alla ventilationssystem har rensluckor.

– Första steget är trots allt medvetenheten om hur viktiga de är och hur de ska placeras så att kanalrensaren kommer åt. Det är ju faktiskt fastighetsägarna och brukarna som gynnas mest av rena kanaler, inte vi. Inomhusmiljön blir bättre.

En annan positiv sak på gång för kanalrensarna är ”Möjligheternas byggregler 2024” som är på väg att tas fram och som ska bli kortare, mer koncisa och lättare att läsa.

– Där har vi fått in ett litet ord, nämligen ”invändig” rengöring. Sådana små framsteg är viktigare än de kanske verkar. För att rengöra utvändigt är ju inte speciellt effektivt, säger Pelle skämtsamt.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!